سامر: اجازه نمی‌دهیم کسی در مورد بایرن‌مونیخ بددهنی کند