نشست «پیامد گسترش شکاف فضائی- اجتماعی کلان شهرها» برگزار می‌شود