مدیرعامل ایران خودرو: مشتری باشد سهام بانک پارسیان را می فروشیم