کامبوزیا: به دلیل مشکلات شخصی از ریاست فدراسیون شطرنج استعفا دادم