صدور بیش از ۸۰ درصد اسناد کاداستری در ۳ روز/ دسترسی رایگان نخبگان به بانک‌های اطلاعاتی سازمان جهانی