نظر غرضی درباره استانی شدن انتخابات مجلس/مردم به لیست احزاب و گروه‌ها توجه نمی‌کنند