علیپور: پرونده شایعات لیگ یک تا سه‌شنبه تکمیل می‌شود