۳۰ تکواندو کار خردسال به اردوی تیم منتخب البرز راه یافتند