راه‌اندازی کمپ‌ها و مجتمع‌های بین‌راهی در دو محور پرمسافر