تبریز، قهرمان رقابت های جودو انتخابی جوانان آذربایجان شرقی شد