کرسی آزاداندیشی «ازدواج دانشجویی، آری یا خیر» در دانشگاه ارومیه برگزار می‌شود