مدیرعامل ایران خودرو: بانکداری خودروسازان اشکالی ندارد