آمریکا برگزاری مذاکره میان تمامی یمنی‌ها را خواستار شد