طلسم پیمان‌های پولی ایران شکست/ انعقاد قرارداد با ۳ کشور