معاون سیاسی استاندار تهران یا معاون سیاسی اپوزیسیون و ضد انقلاب!