نشست ماجراهای فکرفلسفی برگزار می‌شود/ زندگینامه دکتر دینانی