عبدالله گل از دیدار داوود اوغلو با گولن اظهار بی‌اطلاعی کرد