هزینه‌های مالی و اجتماعی بالای آسیب‌های ناشی از اعتیاد