با رشد 50 درصدی تولید خودرو در سال 93؛ ورود 1000 خودروی جدید به تهران در هر شبانه روز