کمالوند: دربی تبریز را می‌باختیم می‌گفتند به حریف راه داده‌‌ایم/ از هواداران تراکتورسازی بابت شاد