کفاشیان: جایگاه از دست رفته ایران در آسیا دوباره بازگشت/ بر اساس منافع‌مان در انتخابات شرکت کردیم