مراسم تجلیل از چهره ماندگار زبان و ادبیات عربی در دانشگاه یزد برگزار می‌شود