حلقه‌های واسط بین دانشجویان پردیس خوابگاهی و معاونت دانشجویی تشکیل می‌شود