مفت‌خورهای اقتصاد چه کسانی هستند؟/ فرشاد مومنی: یک انحصار مالی در زمان احمدی نژاد شکل گرفت