اعلام آمادگی ۱۲۵ خبرنگار رسانه‌های داخلی برای مسابقات قرآن ایران