یک جلسه محرومیت برای مربی ابومسلم/ استقلال آبی تهران 7 میلیون جریمه شد