آهو خردمند در جمع بازیگران «یتیم‌خانه»/ بازیگران انگلیسی جلوی دوربین طالبی