رئیس شعبه مستقل مرکزی بانک ملت : قرارداد تامین اعتبار پالایشگاه ستاره خلیج فارس با عاملیت بانک ملت نه