کفاشیان: کی‌روش باید بازی‌ها را از نزدیک ببیند/ انتخاب نکونام قطعی نیست