کتاب ولایت فقیه آیت الله مصباح یزد بهترین منبع برای شناخت ولایت فقیه است/ مسابقه کتابخوانی با موضوع و