رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان: مردم از خودروهای قدیمی خسته شدند