افزایش ابر در ساعات بعد از ظهرِ تهران/ بارش باران در مناطق غربی کشور