اصناف برنامه‌های خود را با جدیت دنبال می‌کند/ طرح‌های احداث بانک و بیمه در دستور کار قرار دارد