امیدواری برای پس گرفتن اعترافات سال 88!/درباره یک چیستان؛ تلفن‌های هوشمند، فتنه و جریان خاص