سخنان وزیرخارجه عربستان درباره روابط با ایران تکذیب شد