جزییات برنامه جدید وزارت بهداشت برای بیماران سرطانی اعلام می شود