به دور از سیاه نمایی، در «قندون جهیزیه» واقع‌گرایی کردم