«من از گورانی‌ها می‌ترسم»، «طلابازی» و «نئوگلستان»