نتانیاهو بار دیگر جهان را به لغو تفاهم لوزان دعوت کرد