شاید کی‌روش فیلم بازی‌ها را نگاه می‌کند/ حضور نکونام هنوز قطعی نشده است