امام جمعه اراک: سپاه برخاسته از آرمانهای انقلاب است