بعد از 3 روز مذاکره ایران و اتحادیه اروپا در نیویورک امروز رایزنی‌های داخلی برگزار می‌شود