آبرو ریزی بین المللی برای ایران: غرفه ایران در «اکسپو» نیمه کاره افتتاح شد!