جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) اقتدار معنوی و فرهنگی ایران را به نمایش می‌گذارد