تکذیب رسمی سخنان وزیرخارجه عربستان در مورد ارتباط با ایران