«کتابخانه تخصصی» و «نگارخانه» موزه شهید مطهری افتتاح می‌شود