پیام تبریک معاون علمی‌و‌فناوری رییس‌جمهوری به دانشمند ایرانی برنده مدال یونسکو