یک هشتم نهایی لیگ بسکتبال ان.بی. ای/ شکست سن آنتونیو برابرلس آنجلس کلیپرز