راموس: بازی با سویا جدال مرگ و زندگی شد/ رقابت ما با بارسا همچنان برقرار است