راه‌اندازی ایستگاه مطالعه در مسجد جامع روستای هیزج